Voorwaarden Aineckblick TOP14 en  TOP15

St. Margarethen in Lungau

-versie maart 2023-

  1. Prijzen

Genoemde prijzen zijn voor het huidige en onder voorbehoud van prijswijzigingen .

 

  1. Totstandkoming

Overeenkomsten komen tot stand nadat verhuurder deze schriftelijk heeft bevestigd. Wijzigingen in de overeenkomsten zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen verhuurder en huurder zijn overeengekomen.

 

  1. Betaling

Betaling: 30% aanbetaling bij reservering. Pas na ontvangst van de betaling is de reservering definitief. 70% uiterlijk 6 weken voor de eerste huurdatum. Toeristenbelasting (€ 2,35 p.p.p.n. > 15 jr.), schoonmaakkosten (€ 140,- per appartement) en huur bed/badlinnen (opgemaakte bedden en 2 handdoeken p.p.) € 12,50,- p.p., dienen bij aankomst aan de gastvrouw contant te worden voldaan.

 

  1. Verplichtingen verhuurder

Verhuurder is verplicht het object op overeengekomen datum en tijdstip in goede staat ter beschikking te stellen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor gebreken ontstaan door overmacht; situaties zoals bijvoorbeeld staking van nutsbedrijven of natuurrampen. Indien verhuurder aansprakelijk is dan wort deze beperkt tot de hoogte van de door de huurder reeds betaalde huur. Het gebruik van het appartement en bijbehorende ruimtes binnen en buiten geschiedt voor eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor ongevallen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal en/of vermissingen van persoonlijke eigendommen.

 

  1. Verplichtingen huurder

Elk appartement is uitsluitend bestemd als vakantieverblijf voor maximaal 10 personen. Huisdieren zijn niet toegestaan. Het gehele appartement is rookvrij met uitzondering van het buitenterras. Het is niet toegestaan in het appartement te barbecueën, steengrillen of fonduen. Snowboards, ski’s en bijbehorende schoenen dienen in de (afsluitbare) kelderruimte te worden gestald. Het gehuurde appartement wordt met zorg behandeld en in goede staat achtergelaten. De afwas moet worden gedaan en afval dient te worden gesorteerd volgens de lokale regelgeving. Eindschoonmaak wordt verzorgd door de gastvrouw en is verplicht (€ 140,- per appartement). Huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde en/of het appartementengebouw en buitenterrein, inclusief de schade aan of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij huurder aannemelijk kan maken dat de schade aan hem, zijn gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend. Een borg van € 250,- (per appartement) dient contant te worden voldaan bij aankomst aan de gastvrouw. Deze borg wordt bij vertrek terugbetaald zodra het appartement is gecontroleerd en geen gebreken zijn geconstateerd. In geval van gebreken dient direct contact te worden opgenomen met de gastvrouw zodat de nodige maatregelen getroffen kunnen worden.

 

  1. Aankomst en vertrek

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is de aankomsttijd tussen 15.00 en 18.00 uur. Huurder informeert de gastvrouw tijdig over de verwachte aankomsttijd.

Op de dag van vertrek dient het appartement voor 10.00 uur in goede staat te worden opgeleverd. Eindschoonmaak wordt verzorgd door de gastvrouw.

 

  1. Annulering

Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden. Bij annulering tot 4 weken voor de eerste huurdatum bedragen de annuleringskosten 30% van de huursom. Bij latere annulering 90% van de huursom. Indien reeds is geboekt en aanbetaald en er wordt geannuleerd, houden wij € 65,- administratiekosten in bij het terugstorten van de aanbetaling.

 

  1. Verzekering

Verhuurder raadt huurder sterk aan een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Verhuurder is in geen geval aansprakelijk voor bezittingen van huurder. Verhuurder heeft geen verzekering die eigendommen van huurder dekt.

 

  1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Partijen kiezen domicilie op het adres van verhuurder.